poppop

 

 

O nama

 

OPĆE INFORMACIJE

 Počeci POLET-a kao prijevozničkog poduzeća datiraju još iz 1964. godine od kada se kontinuirano bavi organiziranim prijevozom putnika. Od poduzeća koje je u početku radilo s 5 autobusa, ova tvrtka razvila se u značajnog prijevoznika na području Vukovarsko - srijemske županije pa i šire.

Unutarnji ustroj s odgovarajućom kvalifikacijskom strukturom radnika i razvijenim tehničko-tehnološkim uvjetima pružanja prometnih usluga, čimbenici su koji pružaju garanciju za kvalitetno obavljanje prometnih usluga.

 

PODACI O DRUŠTVU

 POLET društvo s ograničenom odgovornošću za cestovni prijevoz putnika i prateće djelatnosti u prometu u vlasništvu je lokalnih jedinica samouprave od kojih je grad Vinkovci većinski vlasnik sa 62,22 % temeljnog udjela. Ostalih 37,78 % odnosi se na grad Otok te slijedeće općine: Nijemci, Stari Jankovci, Tovarnik, Nuštar, Tordinci, Jarmina, Ivankovo, Stari Mikanovci i Rokovci - Andrijaševci.

 Organi upravljanja društva su Skupština društva, Uprava i Nadzorni odbor. Skupštinu cine svi predstavnici lokalne samouprave koji imaju udjel u društvu. Uprava društva sastoji se od jednog člana; direktor gosp. Mijat Kurtušić, univ.spec. oec. Upravu društva svojom odlukom imenuje i razrješava Skupština društva. Nadzorni odbor sastoji se od 5 članova koje bira Skupština društva. članovi Nadzornog odbora se imenuju na četiri godine i mogu biti ponovo birani.

 Temeljni kapital društva je 23.042.800,00 HRK.

 

PLANOVI DRUŠTVA

  • kvalitetom voznog parka, točnim održavanjem linija te stručnim osobljem utjecati na povećanje broja putnika u javnom linijskom prijevozu

  • razvojem turizma u našoj županiji, atraktivnom ponudom aranžmana u tuzemstvu i inozemstvu, povećati prihod Putničke agencije te doprinijeti boljem iskorištenju vlastitog voznog parka

  • u novoj i suvremenoj mehaničkoj radionici razvijati djelatnosti za povećanje prihoda; npr. automatska praonica za autobuse i kamione, izmjena vjetrobranskih stakala, gumarski radovi, podmazivanje

 

DJELATNOST DRUŠTVA

 

Osnovna djelatnost tvrtke POLET d.o.o. je prijevoz putnika u gradskom, županijskom, međužupanijskom i slobodnom prometu. Glavnina aktivnosti usmjerena je na obavljanje gradskog i županijskog prometa tj. na povezivanje svih mjesta naše županije i zadovoljavanje potreba stanovništva za prijevozom.

 

ORGANIZACIJA RADA I POSLOVANJA DRUŠTVA

Organizacija rada podijeljena je na tri organizacijske jedinice:

 

- OPĆI, PRAVNI I EKONOMSKI POSLOVI: FINANCIJE I RAČUNOVODSTVO, PRAVNA SLUŽBA,
ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ, KOMERCIJALA
- PROMET I ODRŽAVANJE: LINIJSKI PRIJEVOZ, POVREMENI PRIJEVOZ, SERVIS I ODRŽAVANJE, SKLADIŠTE, REGISTRACIJA I OSIG.,
- AUTOBUSNI KOLODVOR I PUTNIČKE AGENCIJE: PROMETNA SLUŽBA, PRODAJA I OBRAČUN KARATA,
PUTNIČKA AGENCIJA
Facebook page Pišite nam POLET D.O.O.